Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΦΩΝΗ ΚΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΑΓΓΕΛΟΥ

Η συνείδησή σου είναι η φωνή και ο έλεγχος του φύλακα αγγέλου, πού σου έστειλε ο Θεός στο άγιο Βάπτισμα.
 Και λέω η φωνή του φύλακα αγγέλου, γιατί δεν τολμώ να πω ότι συνείδηση είναι η ίδια η φωνή του Αγίου Πνεύματος μέσα σου… 

 Αγίου Δημητρίου του Ροστώφ
https://proskynitis.blogspot.gr/