Κατηγορία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΙΣΧΥΡΗ ΠΙΣΤΗ. ΝΑ ΜΗ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.Ο ΘΕΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΧΑΔΙ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης

Όταν πιστέψουμε πραγματικά, μιλάμε στον Χριστό όπως σε φίλο, όπως στον πατέρα. Και τότε Αυτός θα συνομιλήσει μαζί μας. Ο Χριστός θα μας μιλήσει σε κάθε μας ζήτημα, είτε μέσω κάποιου άλλου είτε εσωτερικά θα μιλήσει και θα τον καταλάβουμε. Ο Θεός δεν έχει άκρες.
Ο Θεός με ένα χάδι διορθώνει τα πάντα. 

Θα μιλάς σε όλους με αγάπη, αλλά θα κάνεις παρέα με ανθρώπους που είναι στην ίδια συχνότητα. 

Nα κάνεις προσευχή κάθε μέρα και να λες, π...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ” ΟΡΘΟΔΟΞΗ ” ;

Γιατί η πίστη μας λέγεται Ορθόδοξη;

1. Το ανώτερο απ᾽ όλα, αγαπητοί μου, το ανώτερο και το πιο σπουδαίο απ᾽ όλα, είναι η πίστη μας. Η ορθόδοξη πίστη μας!Αυτή είναι η περιουσία μας και ο θησαυρός μας, αυτή είναι η προίκα μας! Την πήραμε ως θεία κληρονομιά από τους πατέρες μας και τις μητέρες μας και πρέπει λοιπόν να την διαφυλάξουμε σαν ιερό φυλακτό μας και να την παραδώσουμε, σαν κληρονομιά και εμείς, στα παιδιά μας. Στην νέα γενεά.

Η...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ.

 (Ματθ. 14.22-34)

«Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμί· μή φοβεῖσθε».

Ἐλάχιστες εἶναι οἱ φορές πού τά ἱερά κεί­μενα τῶν εὐαγγελίων περιγράφουν πε­ρι­­­στα­­τικά κατά τά ὁποῖα οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ βρίσκονται μόνοι τους· καί μία ἀπό αὐτές τίς περιπτώσεις εἶναι καί αὐτή, τήν ὁποία ἀκού­σαμε στό σημερινό εὐαγγε­λικό ἀνάγνω­σμα.

Μετά τό θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ τῶν πεν­τα­κισχιλίων ὁ Χριστός ἀναγκάζει τούς μα­­­θητές του νά μποῦν στό πλοῖο καί νά ἐπιστρέψουν πίσω, μέχρις ὅτου ἐκεῖνος «ἀπο­λύσει τούς ὄχλους»...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΣΕΙΤΕ , ΕΓΩ ΕΙΜΙ, ΜΗ ΦΟΒΕΙΣΘΕ ! – ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Τω καιρώ εκείνω, ηνάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήναι εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, έως ού απολύση τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους ανέβη εις το όρος κατ’ ιδίαν προσεύξασθαι. Οψίας δέ γενομένης, μόνος ήν εκεί. Το δέ πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης ήν, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων’ ήν γάρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δέ φυλακή της νυκτός, απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επι της θαλάσσης. Και ιδόντες Αυτόν οι μαθηταί επι την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμά εστί, και απο του φόβου έκραξαν. Ευθέως δέ ελάλησεν αυτοίς ο Ιησούς λέγων” θαρσείτε, εγώ ειμί, μή φοβείσθε. Αποκριθείς δέ Αυτώ ο Πέτρος είπε” Κύριε, ει σύ εί, κέλευσόν με προς σε ελθείν επι τα ύδατα. Ο δέ είπεν” ελθέ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ – Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 18 Αὐγούστου 2019, Θ΄ ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. γ΄ 9-17)

Ἀδελφοί, Θεοῦ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ· ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ· θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν ᾿Ιησοῦς Χριστός. εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΙΜΑΙΑΣ

Τον καθένα από μας τον βασανίζει το ερώτημα: τι θα γίνει με μας και τι μας περιμένει μετά το θάνατο; Μία σαφή απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα μόνοι μας δεν μπορούμε να την βρούμε. Αλλά η Αγία Γραφή και πρώτα απ’ όλα ο λόγος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μας αποκαλύπτουν αυτό το μυστικό.
Μας το αποκαλύπτουν επίσης το απολυτίκιο και το κοντάκιο της μεγάλης αυτής γιορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και οι εκκλησιαστικοί ύμνοι που ψάλλονται σ’ αυτή τη γιορτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΩΜΙΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Στάσις πρώτη
Ἡ Ἁγνὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης βαβαί, 
ἡ Θεὸν ἐν τῇ γαστρί σου
χωρήσασα καὶ κυήσασα ἀφράστως ἐπὶ γῆς.
Ἀπορεῖ καὶ φύσις, καὶ πληθὺς νοερά, 
τὸ ἐν σοί, Παρθενομῆτορ,μυστήριον, 
τῆς ἐνδόξου καὶ ἀρρήτου σου ταφῇς.
Βασιλὶς καὶ πόλου, καὶ τῆς γῆς ἀληθῶς, 
εἰ καὶ τάφῳ σμικροτάτω συγκέκλεισαι, 
ἐγνωρίσθης πάσῃ κτίσει Μαριάμ.
Γέφυρα ὑψοῦται, ἡ μετάγουσα πρίν, 
ἐκ θανάτου πρὸς ζωὴν τὴν ἀκήρατον, 
τοὺς θανό...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΟ;

Όταν αποφασίζουμε να πάμε στον ιερό Ναό[1] πρέπει προκαταβολικά να πιστεύουμε ότι μπαίνουμε σε χώρο ιερό, σε τόπο προσευχής και κατανύξεως, όπου ευρίσκεται και κατοικεί αόρατα ο Θεός, ο Βασιλεύς των Βασιλευό­ντων και ότι κάθε είσοδος μας σε Ναό μας προσθέτει αγια­σμό και Θεία ευλογία.  

Αυτό επιβάλλει να μπαίνουμε σιωπηλοί, το βάδισμα μας να γίνεται σεμνά και αθόρυβα, οι κινήσεις μας γενικά πρέπει να δεικνύουν ευλάβεια και ή διάθεση μας να μαρτυρεί διάθεση για λήψη ευλογίας και θείας Χάριτος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΕΙΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ

Νιώθουμε αδικημένοι, και δι’ αυτού του τρόπου (χωρίς να το συνειδητοποιούμε) δηλώνουμε ότι κέντρο της ζωής μας είναι ο εαυτούλης μας. 
———————–
Θέλουμε μέσω των άλλων να επιβεβαιώνεται συνεχώς η προσπάθειά μας για αρετή. Ειδικά μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας παρατηρείται το φαινόμενο οι άνθρωποι να ζούνε αυτοϊκανοποιούμενοι από την προσωπική τους θρησκευτικότητα, αυτοανακυρησσόμενοι «ενάρετοι και καλοί».
———————–
Όταν λοιπόν κάποιος δεν αναγνωρίσει την ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Νικόλαος Σωτηρόπουλος

Οι Χιλιασταί δεν παραδέχονται την μητέρα του Κυρίου ως Θεοτόκον και αειπάρθενον, ισχυρίζονται ότι μετά τον Χριστόν απέκτησε και άλλα τέκνα εκ σαρκικής μίξεως μετά του Ιωσήφ, και δεν αποδίδουν εις αυτήν ιδιαιτέραν τιμήν.

Ουδέποτε χρησιμοποιούν περί αυτής ονόματα δεικνύοντα τρυφεράν αγάπην, θαυμασμόν και σεβασμόν, ως π.χ. το όνομα Παναγία, αλλά πάντοτε ομιλούν περί αυτής ως ομιλεί τις περί συνήθους γυναικός. Η Μαρία και η Μαρία, λέγουν συνεχώς, ως εάν επρόκειτο περί εξαδέλφης των! Αλλ’ η Γραφή ελέγχει την ασέβειάν των...

Διαβάστε περισσότερα