Κατηγορία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ – ΔΙΩΧΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

Μερικές φορές ή απερισκεψία μας, είναι αξιοθρή­νητη. Το τελικό της αποτέλεσμα μας γεμίζει θλίψη και απόγνωση καί σφοδρή κατηγορία του εαυτού μας. Κάποτε δε καί αυτή ή αύτομεμψία δεν μπορεί να διορθώσει το σφάλμα από την παράλογη ενέργεια μας. Καί ό Ήσαΰ της ΠαλαιάςΔιαθήκης «άνεβόησε φωνήν μεγάλην καί πικράν σφόδρα» (Γένεσις 27,34), μετά το πάθημα του,αλλά δεν ξανακέρδισε τα πρωτότοκα του, όταν από λαιμαργία τα παρεχώρησε στον Ιακώβ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

π. Ανδρέα Αγαθοκλέους

Δεν μπορεί να’ ναι Εκκλησία:

  • μια ομάδα ευσεβών που η έννοια τους είναι μόνο να εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή,
  • ούτε κάποιοι κομπλεξικοί που φοβούνται μην τους τιμωρήσει ο Θεός αν παραβούν το θέλημά Του,
  • ούτε όσοι είναι ανέραστοι και σκληροί γι’ αυτό και «ηθικοί»,
  • ούτε οι απομονωμένοι, ως σωσμένοι, από τον κόσμο και τις χαρές του.

Δεν είναι εκτός Εκκλησίας:

  • όσοι νιώθουν την αμαρτωλότητά τους, ώστε να νιώθουν τον εαυτό τους ανάξιο να εκκλησιαστούν,...
Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ – Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤ ΛΟΥΚΑ

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 21 Ὀκτωβρίου 2018, κα΄ ἐπιστολῶν (Γαλ. β΄ 16-20)

Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ­μεῖς εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν ἐπι­στεύ­σαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο. εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ – ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 21 Ὀκτωβρίου 2018, Στ΄ Λουκᾶ (Λκ. η΄ 27-39)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν. ἰδὼν δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· τί ἐμοὶ καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς. παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους...

Διαβάστε περισσότερα

” ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ ” – ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΤΟΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, επειδή ο δρόμος σου από τότε που γεννήθηκες μέχρι τώρα, είναι ποτισμένος με το δάκρυ της μάνας και τον ιδρώτα του πατέρα.

Εκείνοι σε αγαπούσαν και τότε που όλοι οι άλλοι σε είχαν σιχαθεί σαν ανήμπορο και ακάθαρτο. Αυτοί θα σε αγαπούν και, όταν όλοι θα σε μισήσουν.

Καί όταν ακόμη όλοι θα πέφτουν πάνω σου να σε λιθοβολήσουν, η μητέρα σου θα πέσει πάνω σου σαν σε αμάραντους και βασιλικούς.

Ο πατέρας σου σε αγαπά, μολ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου

Γίνεται πολύς λόγος σήμερα για τη δικαιοσύνη. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά ανάμεσα στην ανθρώπινη και θεία δικαιοσύνη.

Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος αναφέρει: «μην πεις τον Θεό δίκαιο» διότι κατά την ανθρώπινη δικαιοσύνη ο Θεός είναι άδικος, με την έννοια ότι οι άνθρωποι θεωρούν ότι ένας κακός άνθρωπος θα πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με την παρανομία που έκανε.

Τα μέτρα όμως της δικαιοσύνης του Θεού είναι άλλα, μπορεί ένας άνθρωπος να πει απλώς ένα συγγν...

Διαβάστε περισσότερα

” ΠΟΙΟΙ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ; “

Έρχομαι από την χώρα του κατηχητικού. Από τον πλανήτη πες καλύτερα. Τόσο μακριά μοιάζει αυτό το μέρος και τόσο άγνωστη είναι η διάλεκτος που μιλάνε εκεί που ούτε τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, ούτε τα ιδιαίτερα με εξειδικευμένους καθηγητές μπορούν να σε προϊδεάσουν για όσα θα δει το μυαλό και η ψυχή σου στο κατηχητικό. «Ποιοι πάνε στο κατηχητικό;» Δες καλύτερα ποιοι φεύγουν από αυτό. Είναι κάποιοι που άφησαν την καρδιά τους ανοιχτή να ακούσει και να μάθει και να ζήσει πράγματα που έχουν σχέση με τον Χριστό. Φεύγουν και επιστρέφουν ξανά. Τους ελκύει η χάρη του Θεού και ο τόπος που τον συναντάνε συχνά, η εκκλησία. Ξέρω, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου συγκεκριμένες καταστάσεις απωθούνε τους ανθρώπους...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΖΕΟΝ ΥΔΩΡ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ – Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Γεωργίου Ζαραβέλα,Λειτουργιολόγου,Καθηγητού Θεολόγου

Το ζέον αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο τέλεσης κάθε Θείας Λειτουργίας, σύμφωνα με το βυζαντινό λειτουργικό τυπικό. Ως ζέον ορίζεται το βρασμένο νερό (ζέον ύδωρ), το οποίο χέει ο λειτουργός στο ποτήριο της Θείας Ευχαριστίας μετά την πλήρωση του ποτηρίου με την μερίδα ΙΣ, μία από τις τέσσερις μερίδες του Αμνού – Σώματος και την ένωσή του με το Αίμα. Ο λειτουργός, αφού βάλει τη μερίδα του αμνού στο ποτήριο, λέγοντας: «Πλήρωμα Ποτηρίου πίστεως, Πνεύματος Αγίου», ευλογεί το δοχείο με το ζέον διά του: «Ευλογημένη η ζέσις των αγίων σου πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων» και εκχέει το ζεστό νερό μέσα στο ποτήριο, ενώ ταυτόχρονα ομολογεί: «Ζέσις πίστεως, Πνεύματος αγίου»...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΕΙΣ ΠΟΤΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ” ΤΡΙΤΟΣ “

Κάποια ευσεβής μάνα, συνόδευσε το παιδί της, που πήγαινε να μπει ως εσωτερικός μαθητής σε ένα Γυμνάσιο, με τα εξής λόγια:
– Μην λησμονείς ποτέ παιδί μου, ότι είσαι πάντα “τρίτος”…
Το παιδί, για να θυμάται πάντα και καθημερινώς την συμβουλή της μάνας του, έγραψε με ωραία γράμματα σε ένα χαρτόνι: “”είμαι τρίτος” και το κρέμασε στο δωμάτιό του.
Στο μεταξύ προόδευσε και αρίστευσε στο Γυμνάσιο τόσο, που βραβεύτηκε ως ο καλύτερος μαθητής του Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΠΕΡΝΕΙ ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΑΓΑΘΟΥΣ

(Λουκ. 8.5-15)

«Τό δέ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καί ἀγαθῇ ἀκούσαντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ κα­τέ­χουσιν καί καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ».

Κυριακή τοῦ Σπορέως ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου, καί ὁ Χρι­στός ἐμφανίζεται στήν εὐαγ­γελική περικοπή πού ἀκούσαμε νά πα­ρο­μοιάζει τόν λόγο του μέ σπόρο, τόν ἑαυτό του μέ τόν σπορέα πού σπέρ­νει τόν σπόρο καί τούς ἀν­θρώπους μέ τή γῆ πού δέχεται τόν σπόρο τοῦ θείου λόγου του...

Διαβάστε περισσότερα