ΤΡΟΠΟΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Tο φιλανθρωπικό έργο της ενορίας μας, το οποίο στηρίζεται στην ευαισθητοποίηση, τον εθελοντισμό και την αγάπη των πιστών, συντελείται με τους εξής τρόπους:

  • Με βοήθεια στο μαγείρεμα του φαγητού από 8.30 έως 12.30
  • Με τη διανομή του φαγητού στα σπίτια των γερόντων
  • Με τη βοήθεια στις αγορές και τις προμήθειες των υλικών
  • Με την προσφορά τροφίμων για το συσσίτιο
  • Με την προσφορά χρημάτων για τα οικονομικά βοηθήματα των απόρων
  • Με τη συμμετοχή στον ετήσιο έρανο αγάπης του Δεκεμβρίουeleimosini_019

 

Αν μπορείς και συ να βοηθήσεις με τον οποιοδήποτε παραπάνω τρόπο,

μπορείς να απευθύνεσαι στο 6973.725780

100-101 Prüfungsfragen  |
200-120 Prüfungsfragen  |
350-001 Prüfungsfragen  |
350-018 Prüfungsfragen  |
350-029 Prüfungsfragen  |
350-030 Prüfungsfragen  |
350-050 Prüfungsfragen  |
350-060 Prüfungsfragen  |
640-460 Prüfungsfragen  |
640-461 Prüfungsfragen  |
640-553 Prüfungsfragen  |
70-177 Prüfungsfragen  |
70-178 Prüfungsfragen  |
70-243 Prüfungsfragen  |
70-246 Prüfungsfragen  |
70-270 Prüfungsfragen  |
70-410 Prüfungsfragen  |
70-411 Prüfungsfragen  |
70-412 Prüfungsfragen  |
70-413 Prüfungsfragen  |
70-414 Prüfungsfragen  |
70-417 Prüfungsfragen  |
000-017 Prüfungsfragen  |
000-080 Prüfungsfragen  |
000-089 Prüfungsfragen  |
000-104 Prüfungsfragen  |
000-105 Prüfungsfragen  |
000-106 Prüfungsfragen  |
c2010-652 Prüfungsfragen  |
c2010-657 Prüfungsfragen  |
c2070-585 Prüfungsfragen  |
c2090-303 Prüfungsfragen  |
c2090-540 Prüfungsfragen  |
cat-060 Prüfungsfragen  |
cat-240 Prüfungsfragen  |
cat-280 Prüfungsfragen  |
c-thr12-66 Prüfungsfragen  |
c-tscm62-65 Prüfungsfragen  |
cat-020 Prüfungsfragen  |