ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Λίγα λόγια απο τους Αγίους μας για τα Ιερά Λείψανα των Αγίων της Εκκλησίας μας

Untitled-6 Ή δόξα των αγίων λειψάνων αποτελεί προεικόνιση αυτής της νέας, της δοξασμένης κατάστασης του σώματος. Ή τιμή πού αποδίδεται σ’ αυτά στην Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί ακόμη μαρτυρία της πίστης μας στην καθολική δόξα του ανθρώπου (Α’ Θεσ. ε’ 23-24).
Ή αγιαστική χάρη εκφράζεται στα ιερά λείψανα με ευωδία, για την όποία κάνει λόγο η αγία Γραφή (Β’ Κορ. β’ 15. Πρβλ Ήσ. ξστ’ 14) και επιτελεί θαύματα (Δ/Β’ Βασιλ ιγ’ 20-21).
Σύμφωνα με την πίστη της πρώτης Εκκλησίας η θεία χάρη μεταδίδεται σε καθετί που βρίσκεται σε επαφή με τους αγίους. «Ακόμη και τα ενδύματσ των άγιων είναι σεβαστα σε όλη την κτίση», αναφέρει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και μνημονεύει τη μηλωτή του Ηλία (Δ/Β’ Βασιλ. β’ 8-14), τα υποδήματα των τριών παίδων, που κατανίκησαν τη φωτιά (Δαν. γ’ 27-28), τη ράβδο του Μωϋση που έκανε τόσα θαύματα, τα ενδύματα του Παύλου (Πράξ. ιθ’ 11-12), τη σκιά του Πέτρου (Πράξ. ε 12-J6) κ.ά (Χρυσ., Πρός τους ανδριάντας όμιλ. η’ 2).

 

Ο Μέγας Βασίλειος, μιλώντας στον 115 ψαλμό, γράφει ότι «όποιος αγγίζει οστά μάρτυρος μεταλαμβάνει της αγιαστικής χάριτος, που βρίσκεται σ’ αυτά» (MG, 30,112).
Το ίδιο διδάσκει και ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μιλώντας για τους μάρτυρες «των οποίων και τα σώματα ακόμη έχουν τόση δύναμη, όση και οι άγιες ψυχές τους, όταν τα αγγίζουμε ή όταν τα τιμούμε» (MG, 35,589).
Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μάλιστα, τονίζει ότι «όχι μόνο τα οστά των μαρτύρων, αλλά και οι τάφοι και οι λάρνακες αυτών πολλήν ευλογία αναβλύζουν» (MG, 50,617), και προσθέτει «κάθε χριστιανική πολιτεία, που έχει λείψανα των αγίων, έχει κάστρα και τείχη γύρω της» (MG, 49,393).Τα Λείψανα των αγίων, είτε εν αφθαρσία θαυματουργική είτε εν φθορά φυσιολογική, αποτελούν για τους πιστούς πηγές ιαμάτων και κρουνούς θείας χάριτος.
Ο Μ.Βασίλειος τονίζει ότι τα άγια λείψανα αγιάζουν και τον τόπον όπου εναπόκεινται, αγιάζουν και όσους κατοικούν σ’ αυτόν.

Στον Ιερό μας Ναό έχουμε την ιδιαιτέρα τιμή από τον Θεό να φυλάσσονται 

1. Τα τίμια λείψανα των αγίων αναιρεθέντων Ι. Μ. Αγ. Γεωργίου Χοζεβίτου (9 Ιανουαρίου)

2. Τα τίμια λείψανα των αγίων αναιρεθέντων έν τη Ραϊθώ (14 Ιανουαρίου)

3.Τα τίμια λείψανα του αγίου μεγαλομάρτυρος Τρύφωνος (1 Φεβρουαρίου)

4. Τα τίμια λείψανα του αγίου μεγαλομάρτυρος Χαραλάμπους (10 Φεβρουαρίου)

5. Τα τίμια λείψανα του αγίου Ιωακείμ του Βατοπαιδινούτου εξ Ιθάκης (2 Μαρτίου κ. 23 Μαΐου)

6. Τα τίμια λείψανα των αγίων αναιρεθέντων Ι. Μ. Αγ. Σάββα του Ηγιασμένου (20 Μαρτίου κ. 16 Μαΐου)

7. Τα τίμια λείψανα του αγίου Λουκά του Ιατρού, αρχιεπισκόπου Κριμαίας (11 Ιουνίου)

8. Τα τίμια λείψανα του αγίου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος (27 Ιουλίου)

9. Τα τίμια λείψανα του αγίου Ιγνατίου, αρχιεπισκόπου Μηθύμνης (14 Οκτωβρίου)

10. Τα τίμια λείψανα του αγίου Δαβίδ του εν Ευβοία (1 Νοεμβρίου)

11. Τα τίμια λείψανα του αγίου ιερομάρτυρος Φιλουμένου Σαμαρίας (29 Νοεμβρίου)

12. Τα τίμια λείψανα των 14 χιλιάδων αναιρεθέντων νηπίων (29 Δεκεμβρίου)

13. Τα τίμια λείψανα των αγίων αναιρεθέντων Ι. Μ. Γερασίμου Ιορδανίτου (4 Μαρτίου)

14. Τα τίμια λείψανα των αγίων αναιρεθέντων Ι. Μ. Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου (11 Ιανουαρίου

15. Τα τίμια λείψανα των αγίων αναιρεθέντων Ι. Μ. Σαρρανταρίου Όρους

16. Tα Τίμια λείψανα του οσίου Νικάνορος (7 Αυγούστου)

17. Το κάλυμμα της οσίας Παρασκευής της Επιβατινής (14 Οκτωβρίου)

18. Η εμβάδα του αγίου Γερασίμου Κεφαλληνίας (20 Οκτωβρίου)

19. Το κάλυμμα του οσίου Δημητρίου του εν Βουκουρεστίου (27 Οκτωβρίου)

20. Το επιμανίκιο του αγίου ιερομάρτυρος Φιλουμένου Σαμαρίας (29 Νοεμβρίου)

21. Η εμβάδα του αγίου Σπυρίδωνος, επισκόπου Τριμυθούντος (12 Δεκεμβρίου)

22. Η εμβάδα του αγίου Διονυσίου, επισκόπου Αιγίνης, του εκ Ζακύνθου (17 Δεκεμβρίου)

23. Μικρό τεμάχιο Τιμίου Ξύλου